Uslovi korištenja

OSNOVNE ODREDBE

 

1.1.       Uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije, prava i obaveze članova internet portala www.trazi.online, način vršenja kupoprodaje, zaštita autorskih i srodnih prava, te ostala pitanja u vezi sa funkcionisanjem i korišćenjem platforme www.trazi.online (u daljem tekstu Traži).

1.2.        Vlasnik internet portala www.trazi.online  je SP „Traži.ba“ , internetski portal osnovan 30.12.2023. u Banja Luci, sa sjedištem u Banja Luci, Đure Đakovića 18, JIB 4512805040004.

       II.            OPŠTI USLOVI

    2.1.  Pristupanjem i registracijom prihvatate sva pravila i uslove korišćenja internet portala Traži.

2.1.1.       Portal Traži zadržava pravo promjena, modifikacija i dopuna uslova korišćenja ove stranice u bilo kojem trenutku.

2.2.       Korisnik platforme je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge portala Traži, što podrazumjeva registrovane i neregistrovane korisnike, kao i poslovne subjekte koji se na osnovu ugovornog odnosa koriste uslugama internet stranice Traži.

2.2.1.       Internet portal Traži zadržava pravo da ukloni i onemogući pristup platformi svakom korisniku u slučaju da se ne ispunjava ili krši navedene uslove i pravila korišćenja.

2.3.       Internet portal Traži se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetilaca, te linkova na vanjske stranice.

2.3.1.       Internet portal Traži nudi svojim korisnicima usuge internet oglašavanja u svrhu kupoprodaje, iznajmljivanja, pružanja/potražnje usluga i/ili proizvoda, ličnih i ostalih oglasa.

2.4.       Korisnik platforme Traži odgovara za tačnost, istinitost i vjerodostojnost podataka iz objavljenog oglasa.

2.4.1.       Svi sadržaji  internet stranice se koriste na vlastitu odgovornost , te portal Traži se ne može smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu korišćenjem.

2.4.2.       Korisnik je dužan brinuti o sigurnosti svoje lozinke, te obavijestiti korisničku podršku o eventualnoj zloupotrebi lozinke.

 

     III.            KORIŠĆENJE I ZAŠTITA PODATAKA

3.1.       Prkupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane portala Traži se obavlja u skladu  sa važećom zakonskom regulativom i politikom privatnosti.

3.1.1.       U svrhu oglašavanja na portalu Traži korisnik je obavezan izvršiti registraciju i tom prilikom može dobrovoljno unijeti svoje lične i kontakt podatke.

3.1.2.       Korisnik registracijom na portalu Traži dopušta čuvanje, upotrebu i obradu datih podataka u svrhu održavanja sistema, poboljšavanja korisničkog iskustva, te kada je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obaveza.

3.1.3.       Portal Traži se obavezuje da podatke svojih korisnika neće slati trećim licima‚ bez saglasnosti korisnika, izuzev u zakonom propisanim uslovima.

3.1.4.       Korisnik u svakom momentu može zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka.

3.1.5.       Portal Traži može na internet platformI objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, u čemu korisnik svojevoljno može učestvovati, te unijeti svoje lične podatke.

    IV.            ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

 

4.1.       Traži.ba je nosilac autorskih prava na ovoj platformi, kao i pojedinim elementima koji je čine uključujući tekst, audio i vizuelne elemente, grafičke sadržaje, podatke i baze podataka, računarskih programa, uključujući i programerski kod, te drugim elementima servisa.

4.1.1.       Svako iskorišćavanje navedenih autorskih prava , neovlašćeno kopiranje cijelog ili dijela sadržaja, upotreba istog ili sličnog dizajna, teksta, loga i dr. smatraće se povredom autorskog prava  i Traži.ba će iskoristiti sva pravna sredstva u svrhu zaštite intelektualne svojine.

4.2.       Portal Traži sadrži elemente na kojima autorska i druga srodna prava imaju druga lica, među kojima su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji.  Druga lica imaju odgovornost  za objavljeni sadržaj, te portal Traži ne može dati garanciju po pitanju tačnosti, istinitosti, autentičnosti i vjerodostojnosti tog sadržaja.

 

      V.            NEDOZVOLJENI SADRŽAJ

 

5.1.       Zabranjeno je objavljivanje ili naručivanje nezakonitog, nedoličnog i vulgarnog sadržaja, pornografskog materijala, te sadržaja koji sadrži lične podatke trećih lica bez njihove izričite saglasnosti.

5.1.2.       Zabranjeno je postavljanje datoteka koje sadrže viruse ili drugi software koji može prouzrokovati štetu.

5.1.3.       Zabranjeno je objavljivanje oglasa i sadržaja koji krši autorska ili druga srodna prava intelektualne svojine.

5.1.4.       Zabranjen je govor mržnje, podsticanje diskriminacije, netrpeljivosti ili nasilja po osnovu nacionalne, rasne ili vjerske pripadnosti, pola, rodnog identiteta ili seksualne orjentacije.

5.1.5.       Zabranjeno je lažno se predstavljati u svrhu prevare ili obmane drugog korisnika.

5.2.      Portal Traži zadržava pravo da bez prethodne najavi premjesti, uredi ili ukloni svaki sadržaj koji smatra neprimjerenim ili krši uslove korišćenja.

Kolačići

Ova web stranica koristi kolačiće kako biste osigurali najbolje iskustvo na našoj web stranici.

Prihvati